גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
מסלול מיסוי

מסלול מיסוי

מסלול מיסוי

מסלול מיסוי חל מכוח חוקי המיסוי של מקרקעין. מטרת המסלול היא להמריץ מסלולים בהתחדשות עירונית הפועלים רק בשוק הפרטי. במסגרת המסלול זכאים בעלי נכסים או יזמים לפנות אל הוועדה להתחדשות עירונית, הפועלת לצורך העניין עם נציגי רשויות המיסים ומע"מ, ולבקש ממנה להמליץ לממשלה להודיע על המתחם כמתחם מתאים לעיבוי או לפינוי בינוי לפרק זמן של 6 שנים.

הכרזת הממשלה על המתחם כמתחם מומלץ לפינוי בינוי או למסלול עיבוי תקנה מספר הטבות לעסקאות המבוצעות באמצעות הדיירים כמו הטבה במס שבח, הטבה בתשלומי מס ערך מוסף על הבנייה והטבה במס רכישה. כמו כן ההכרזה מאפשרת את הדחייה של התאריך הקובע את חלות המס.

פטור מהיטל של השבחה לצורך מגורים

במצב המתחם, על המתחם להיות בגודל של עשרים וארבע יחידות מגורים או יחידות עסקיות לפחות ובמצב המוצע עליו למנות את אותו המספר של יחידות העסקים או יחידות הדיור.

במסגרת מסלול המיסוי ניתנת אפשרות לקבל פטור מהיטל של השבחה למגורים, בכפוף לתנאים המפורטים במסמך הכללי ובהתאם להחלטת המועצה.

החלטת הוועדה באשר למתן המלצה מתבצעת בשני שלבים:

בשלב הראשון – אם הוגשה תוכנית ראשונית הכוללת מפת מדידה והסכמתו של מהנדס הרשות, תאשר הוועדה החלטה ראשונית.ההחלטה הראשונית תאפשר לדחות את התאריך הקובע של חלות המס.

בשלב השני – לאחר שהתקבלו לפחות עשרים וארבע הסכמים של בעלי הנכסים עם היזם, הסכמים המאפשרים להקים מבנה חדש, ולאחר  שהתוכניות הופקדו להתנגדויות, תחליט הוועדה לתת המלצה לממשלה על הכרזת המתחם.

כל הדרישות המלאות הנדרשות במסלול זה מפורטות בחוק של מיסוי מקרקעין.

קובץ – כללים לפטור מהיטל של השבחה עירוני במתחמי מיסוי.

קובץ – תקנות מיסוי מקרקעין .( שבח, רכישה ומכירה, תנאים להמלצה על הכרזה של המתחם כמתחם של פינוי בינוי במסלול המיסוי). התשס"ד – 2004.