Font Size:
Site Colors:
Accesskey
S - Skip navigation
1 - Home page
4 - Search
Accessibility Statement
בר-לב | מובילים התחדשות עירונית

יואל וקרן פאק

יצרתי קשר טלפוני עם חברת בר-לב –  בנושא מורכב שקשור בתחום ההתחדשות העירונית, רציתי לשבח את מר ברק בר-לב על הליווי המקצועי שהעניק לי בנושא כה מורכב. למן השלב הראשוני, נשאל הנכבד בר-לב ברק מספר שאלות קשות בתחום אך מר ברק בר-לב הפגין ידע מקצועי בתחום ההתחדשות העירונית על ידי שימת דגש על כל פרט ופרט.

בימים בהם לא כל אחד מכבד את הלקוחות שלו, חברתכם הוכיחה כי השירות, האחריות והמקצועיות חרוטים על דגלה ועל כן תודתי.