גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

תמ"א 38 I תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים

תמא 38, תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, אושרה ע"י הממשלה ביום 14.4.05 - תמא 38 נועדה לאפשר חיזוק מבנים קיימים, שנבנו בתקופה שקדמה לאישורו של תקן ישראלי 413 (תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה שאושר בשנת 1975), במטרה לשפר את עמידותם בפני רעידות אדמה.

התוכנית מסדירה את ההיבט התכנוני של חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. התכנית קובעת מסגרת סטטוטורית המאפשרת הוצאת היתרי בניה לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, ומעודדת את ביצועו על ידי מתן זכויות בניה לשם מימון החיזוק. לצד תוספת זכויות הבניה, מגדירה התמא 38 הליך מקוצר, המאפשר הוצאת היתרי בניה ישירות מכוחה, ללא צורך בהליך תכנוני נוסף, כפי שמחויב בדרך כלל לתכניות המוסיפות זכויות בניה.

התמ"א מפרטת את המסמכים שיש להגיש לוועדה המקומית במסגרת בקשה להיתר לחיזוק המבנה, את נושאים לשיקול דעת של הועדה המקומית, תנאים למתן היתר ועוד - תוקפה של תמא 38 הוגבל מלכתחילה ל חמש - שנים מיום אישורה, אלא אם יוחלט להאריך את תוקפה. המועצה הארצית לתכנון ולבניה בישיבתה מיום 13/10/2009 החליטה להאריך את תוקפה של התמ"א עד מאי 2015.

סל פתרונות לחיזוק מבנים

זכויות הבניה לפי התמא 38 ניתנות למבנים אשר הוצא להם היתר בניה לפני יום ה- 01/01/80 ועל פי ההערכה כי נבנו רובם שלא על פי ת"י 413. זכויות אלו ישמשו כתמריץ למימון, ולו חלקי, של פעולות החיזוק.

מבנים שהיתר לבנייתם ניתן לאחר יום ה- 01/01/80 היו חייבים לעמוד בהוראות התקן, ולפיכך צפוי כי הם עמידים בפני רעידות אדמה. עם זאת, במידה ונמצא כי המבנים זקוקים לחיזוק ואינם עומדים בתנאי התקן בפועל - אין מניעה לבצע בהם חיזוק בלבד.

תמא 38 מאפשרת לחזק מבנים אלה, אך ללא תוספת בזכויות בניה אך בחריגות מסוימות מקווי הבניין ובגובה המבנה עבור מרכיבי החיזוק בלבד. תמא 38 כוללת מגוון של פתרונות המקלים על חיזוק המבנים, בהתאם לתנאיו של כל מבנה שבעליו מעוניין לבצע בו חיזוק.

כמו כן תמא 38 מפרטת את המעטפת המקסימאלית של זכויות הבניה המעונקת מכוחה כתמריץ לחיזוק, אשר כוללת אפשרויות לתוספת יחידות דיור חדשות (באמצעות סגירת קומת עמודים, תוספת אגף נוסף לבניין, תוספת קומה ו/או קומות עליונות) והרחבת יחידות דירות קיימות בבניין בשטח שעד 25 מ"ר לכל יח"ד - על מבקשי הבקשה לבחור בחלופה שמתאימה למבנה הספציפי, בהתייחס למצבו הקונסטרוקטיבי של המבנה, למאפייניו האחרים, לאופי סביבתו ועוד.

טיפול בבניינים עם קומה מפולשת (קומת עמודים):

בדרך כלל מבנה בעל קומה מפולשת הינו בעל סיכון גבוה יותר בעת התרחשות רעידת אדמה, ולו רק בשל העובדה שהוא נשען על עמודים בלבד, ולא על קירות מלאים. כדי להאיץ חיזוק בניינים אלו, יזמה המועצה הארצית את שינוי מס 2 לתמא 38 שאושר במרץ 2010 .

שינוי זה מאפשר תוספת של יחידות דיור הן בקומה המפולשת והן בקומה הנוספת, או סגירתה לשימושים אחרים, כגון מרחב מוגן וכו'.  תמא 38 קובעת כי ניתן יהיה לקבל זכויות נוספות, כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, בכפוף לאישור תכנית שתקבע את שיעור הזכויות הנוספות, בהתאם לתנאים הייחודיים של האזור .

תכנית כאלה מקודמות באזורים אשר נבחנו ונמצאו מתאימים לתוספת גדולה יותר של שטחי בניה, ולכן מתאפשר בהם תמריץ כלכלי גדול יותר לחיזוק המבנים. תכנית כזו כבר אושרה, למשל, בראשון לציון (רצ/106/1), ברמת גן (רג/340ג/30) ותכניות נוספות מקודמות בערים נוספות בכל הארץ, בדרך כלל ביוזמת הרשות המקומית.

שיפור רמת המיגון של המבנים שנעשה בהם חיזוק: תמא 38 מאפשרת לשפר גם רמת מיגון המבנים, באמצעות תוספת ממ"דים וכו'.

התמא 38 מאפשרת, בין היתר, לחזק מבנה ללא תוספות בניה ע"י מתן אפשרות לחריגה מקווי בניין ומגובה הבניין המותרים עפ"י התכנית החלה במקום. פתרון זה מתאים לחלק מהמקרים והוא מאפשר להוזיל את עלויות החיזוק באמצעות החיסכון בהוצאות הכרוכות בתוספת בניה למבנה קיים.  בנוסף, התמ"א מאפשרת להרוס מבנה שנקבע לגביו שנדרש לחזקו, ולהקימו מחדש, בתוספת זכויות לפי התמא 38.

מטרתה של תמא 38 היא קודם כל - חיזוק מבנים. התמא 38 כוללת הוראות לעניין אופן בחינת חוזק המבנה ודרישה להגשת מסמכים שמבהירים את שיטת החיזוק המוצעת. תנאי להגשת בקשה להיתר על פי תמ"א 38 הוא קבלת אישור בכתב ממהנדס שהוסמך לכך, כי אכן יש צורך לחזק את המבנה בפני רעידות אדמה. אישור כאמור יינתן לאחר בדיקה הנדסית של עמידות המבנה בפועל. המהנדס, רק לאחר שיבחן את עמידות המבנה, ייקבע את הצורך בחיזוקו, ויגיש דו"ח למהנדס הועדה המקומית הכולל את הנושאים הבאים :

  • פירוט המצב הקונסטרוקטיבי של המבנה.
  • אופן החישוב הסטטי של חוזק המבנה.
  • תכנית רעיונית לשיטת החיזוק המוצעת על ידו.

המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ/ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתכמת על הדברים האמורים.