מפת התחדשות עירונית בעיר

זירת התחדשות עירונית

סקירה ורקע תמ"א 38 –

תמ"א 38 הינה תכנית מתאר ארצית אשר אושרה ע"י ממשלת ישראל מתוך מטרה לאפשר את חיזוקם של מבנים שהיתר לבנייתם ניתן קודם לתאריך 1.1.1980 כנגד רעידות אדמה.

תוכנית תמ"א 38 אושרה בשלבים כאשר מעת לעת, חלו בה מספר מועט של שינויים אשר מטרתם הייתה להעלות את כלכלת הבניה לשם חיזוק של בניינים קיימים ובפרט לעודד את הריסת הבניינים הישנים ובניית בניים חדשים תחתם העומדים בהתאם לחוק ובתקן בפני רעידות אדמה.

ב- אפריל 2005 אישרה הממשלה, לפי המלצת המועצה הארצית לתכנון ובניה, תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה – תמ"א 38. מטרת תוכנית תמ"א 38 היא לעודד חיזוקם של מבנים קיימים על ידי הוספת שטחי בניה בהיקף מוגבל ותוך קביעת תנאים לקבלת השטחים בחיזוק הבניין כולו.

ב- פברואר 2010 אושר תיקון מספר 2 לתוכנית תמ"א 38 אשר במסגרת זו, ולצד השינויים הנוספים, איפשרה התמ"א 38 בגרסתה זו, הריסת מבנה קיים ושהוכח לגביו צורך בחיזוקו ובנייתו מחדש עם כל שטחי הבניה שתוכנית תמ"א 38 מאפשרת להוסיף למבנה הקיים, ובנוסף לניצול מלוא שטחי הבניה המאושרות במגרש.

בחודש מאי 2012 אושר למתן תוקף תיקון מס' 3 לתמ"א 38 אשר אפשר הוספת קומה וחצי נוספת, דהיינו תוספת של 2.5 קומות מעבר למצב המאושר ("בנוסף לניצול שטח בקומת עמודים מפולשת").

זירת התחדשות עירונית

דילוג לתוכן