הרשות לפינוי בינוי ואזורי שיקום

זירת התחדשות עירונית

הרשות לפינוי בינוי ואזורי שיקום

בהתאם לחוק פינוי בינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה – 1965, (להלן "החוק"), הוקמה הרשות במטרה לאתר אזורים המוגדרים כמשכנות עוני, לשקם אותם, להכריז עליהם כאזורי שיקום לבצע פרויקטים של פינוי בינוי באזורים אלו.

חברי הרשות הראשונים מונו בשנת 1966 בהתאם להרכב המפורט בסעיף 6 של החוק.

הרשות ערכה, בזמנו, דיונים וסקרים והחליטה להכריז על אודות שלושה אזורים כאזורי שיקום: באוקטובר 1969הכריזה הרשות על העיר העתיקה בצפת, ועל שכונת כפר שלם בעיר תל אביב כאזורי שיקום ובשנת 1972 הוכרזה גם שכונת נחלאות בירושלים.

מידע על בקשה להסכמה לביצוע עסקאות באזורים שהוגדרו כאזורי שיקום

אחת מהפעולות של הרשות היא להסכים לביצוע עסקאות באזורים שהוכרזו כאזורי שיקום בהתאם לסעיף 22 לחוק ולתקנות של אזורי שיקום, התשכ"ז- 1967.

בהתאם לתקנות ולחוק כאשר מעוניינים לבצע כל עסקה באחד מאזורי השיקום יש להעביר למשרד הבינוי והשיכון בקשת הסכמה בצירוף המסמכים הבאים:

א. בקשה מפורטת בכתב, כפי שנקבע בתקנה 3. בבקשה יש לציין את מספר תעודת הזהות של כל צד בעסקה.
ב. על כל צד בעסקה לצרף תצהיר התומך בבקשה. כולל התייחסות לתקנות 4,2 ו- 6,1. מצורף תצהיר לדוגמה את התצהיר המצורף יש להתאים לכל עסקה. הצדדים בעסקת משכנתא הם הבנק ומקבל ההלוואה.
ג. מסמך העסקה ספציפית: צו קיום צוואה, שטר משכנתא, צו ירושה, חוזה וכדומה. יש לצרף את המקור או העתק המאושר על ידי נוטריון או עורך דין.
ד. נסח רישום.
ה. במקרה שבו המבקש מיוצג, יש לצרף ייפוי כוח.
את המסמכים יש להעביר אל הלשכה המשפטית, קריית הממשלה, מזרח ירושלים . ת"ד: 18110 ירושלים, 91180.

בכל בירור או שאלות בנושא יכולים לפנות באחת מהדרכים הבאות:

טלפון – 02-5847678

פקס: 02-5847665

דואר אלקטרוני: [email protected]

קובץ – תצהיר לדוגמה ובקשה להסכמה לביצוע עסקה באזורי שיקום.

זירת התחדשות עירונית

דילוג לתוכן