התקשרות עם חברה מנהלת ו/או עם מנהל פרויקט

זירת התחדשות עירונית

התקשרות עם חברה מנהלת או עם מנהל הפרויקט

על מנת לסייע בקידום ובמימוש של פרויקטים להתחדשות עירונית, פרויקט העוסק בשיקום הערים בייעול, ובניצול של קרקעות עירוניות, התקבלה החלטה שהרשויות יפעלו בכל המתחמים המוכרזים להתחדשות עירונית באמצעות מנהלי פרויקטים או חברות שינהלו את הפרויקט. על הרשות לבחור את החברות או את מנהל הפרויקט בהתאם לכללים החלים על הרשות. 

הבהרה: הבחירה של הרשות המקומית במנהלי הפרויקט אינה יוצרת כל מחויבות משפטית מטעם כל משרד ממשלתי, לרבות משרד הבינוי והשיכון, מטעם הוועדה להתחדשות עירונית או מטעם רשות מקומית באשר למי שנבחר על ידי הרשות בקשר להזמנת שירותים מכל סוג בכל מה שקשור לפרויקט.

לנוחות הציבור הבאנו בדף זה הנחיות להתקשרות בעלות תוקף לכל מתחם בהתאם לתאריך ההכרזה של המתחם:

 כל המידע המובא לעיל מיועד רק למסלולי רשויות מקומיות.

זירת התחדשות עירונית

דילוג לתוכן