זירת התחדשות עירונית

מסלול מיסוי

מסלול מיסוי חל מכוח חוקי המיסוי של מקרקעין. מטרת המסלול היא להמריץ מסלולים בהתחדשות עירונית הפועלים רק בשוק הפרטי. במסגרת המסלול זכאים בעלי נכסים או יזמים לפנות נכון להיום למנהל הרשות להתחדשות עירונית, הפועלת לצורך העניין עם נציגי רשויות המיסים ומע"מ, ולבקש ממנה להודיע על המתחם כמתחם מתאים לעיבוי או לפינוי בינוי מבלי להגדיר פרק זמן מסוים.

לפי החוק החדש תוקף ההכרזה על המתחם לא יוגבל בזמן אך, יהא ניתן לביטול בכל עת.

הכרזת מנהל הרשות להתחדשות עירונית על המתחם כמתחם מומלץ לפינוי בינוי או למסלול עיבוי תקנה מספר הטבות לעסקאות המבוצעות באמצעות הדיירים כמו הטבה במס שבח, הטבה בתשלומי מס ערך מוסף על הבנייה והטבה במס רכישה. כמו כן ההכרזה מאפשרת את הדחייה של התאריך הקובע את חלות המס.

פטור מהיטל של השבחה לצורך מגורים

במסגרת מסלול המיסוי ניתנת אפשרות לקבל פטור מהיטל של השבחה למגורים, בכפוף לתנאים המפורטים במסמך הכללי ובהתאם להחלטת המועצה.

בחוק החדש נקבע שינוי מהותי אשר נוגע לסוגיית היטל ההשבחה. ובכן שיעור היטל השבחה נקבע בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים כאופציה ראשונה. וכן, התקנות יחייבו את כלל מוסדות התכנון.
מכאן יש לציין כי עיריות יכולות להחליט עד 1.5.2022, האם לחלק את הישוב לאזורים של שלושים דונם לפחות ולקבוע בהם שיעור של חמישים אחוזים של היטל השבחה ו/או לחילופין פטור מלא, למשך 5 השנים הקרובות.

החלטת הוועדה באשר למתן המלצה מתבצעת בשני שלבים:

בשלב הראשון – אם הוגשה תוכנית ראשונית הכוללת מפת מדידה והסכמתו של מהנדס הרשות, תאשר מנהל הרשות להתחדשות עירונית החלטה ראשונית. ההחלטה הראשונית תאפשר לדחות את התאריך הקובע של חלות המס.

בשלב השני – לאחר שהתקבלו הסכמים של בעלי הנכסים עם היזם, הסכמים המאפשרים להקים מבנה חדש שבו ניתן להקים לפחות 70 יחידות, ולאחר שהתוכניות הופקדו להתנגדויות, תחליט מנהל הרשות להתחדשות עירונית האם להכריז על המתחם כמתחם להתחדשות עירונית.

כל הדרישות המלאות הנדרשות במסלול זה מפורטות בחוק של מיסוי מקרקעין.

קובץ – כללים לפטור מהיטל של השבחה עירוני במתחמי מיסוי.

קובץ – תקנות מיסוי מקרקעין .( שבח, רכישה ומכירה, תנאים להמלצה על הכרזה של המתחם כמתחם של פינוי בינוי במסלול המיסוי). התש ס"ד – 2004.

זירת התחדשות עירונית

דילוג לתוכן