עדכונים של הנחיות עיבוי

זירת התחדשות עירונית

עדכונים של הנחיות עיבוי

אחת לתקופה מחדשת הוועדה של ההתחדשות העירונית תיקונים, עדכונים ותוספות באשר להוראות לרשויות המקומיות.

כל העדכונים נמצאים בנוסח  המעודכן והמלא של ההנחיות, לשירותיכם הבאנו אותם גם בנפרד.

יש לדעת כי הנוסח המחייב הוא הנוסח המעודכן והמלא של ההנחיות. כדי להשלים את המידע רצוי לעיין גם בעדכונים מספר 19-21 של אוגדן פינוי בינוי.

קובץ – עדכון 1 בהנחיות  מתאריך 7.3.2002

קובץ – עדכון 2 בהנחיות מתאריך 7.10.2002

קובץ – עדכון 3 בהנחיות, מתאריך 17.12.2002

קובץ – עדכון 4 בהנחיות מתאריך 23.7.2003

זירת התחדשות עירונית

דילוג לתוכן