תעריפי התחדשות עירונית – מסלולי הרשויות

זירת התחדשות עירונית

מידע על התעריפים של התחדשות עירונית

תעריפי ההתחדשות העירונית מיועדים לשני המסלולים של הרשויות המקומיות, מסלול פינוי בינוי ומסלול עיבוי.

התעריפים מפרטים את השכר שיינתן לכל נותני השירותים העוסקים בפרויקט כמו מנהלים, מתכננים ועוד.

שכ"ט של העוסקים בפרויקט מחושב לפי רכיבי התכנית: מספר יח"ד בפרויקט, השטח בדונם ושטחי הבנייה בפרויקט לפי מטרים מרובעים.

שלבי התשלום תלויים בהתקדמות האישורים החוקיים של התוכניות.

 קובץ – שכר טרחה ושלבי התשלום למתכננים וליועצים.

 קובץ – שכר טרחה למנהל הפרויקט.

 קובץ – הנחיות להתקשרות עם חברה מנהלת או עם מנהל הפרויקט.

זירת התחדשות עירונית

דילוג לתוכן