זירת התחדשות עירונית

מאז כניסת תמ"א 38 לתוקף, בוצעו בה שלושה שינויים. השינויים הבהירו את הוראות תמ"א 38, הפיקו לקחים מיישום הוראות תוכנית תמ"א בפועל, והוסיפו הוראות חדשות, שבין היתר הרחיבו את היקף תמריצי החיזוק שניתן לאשר מכוחה, על מנת להניע את המהלך התכנוני אשר למטרתו אושרה תוכנית תמ"א 38 חיזוק בניינים קיימים כנגד רעידות אדמה.

בשינוי מס' 2 לתוכנית תמ"א 38: הוכנסו שני שינויים מהותיים: התרת סגירת קומה המפולשת, בנוסף לבניית קומה נוספת או אגף נוסף וכן, מתן אפשרות להריסת בניין הדורש חיזוק והקמתו מחדש לפי זכויות הבניה המוענקות בתוכניות החלות במקום, בתוספת זכויות הבניה שניתן לאשר מכוח תוכנית תמ"א 38.

שני השינויים לתוכנית תמ"א 38 לא הניבו את התוצאה המיוחלת. הוגשו מעט בקשות להיתרי בניה מכוח תוכנית תמ"א 38, ואלה שהוגשו התייחסו בעיקר לבניה במרכז הארץ, כאשר באזורי הפריפריה שם ערכי הקרקע נמוכים, לא הוגשו כמעט בקשות להיתרי בניה לפי תמ"א 38 למרות שדווקא חלק מאזורים אלה נחשבים כבעלי סיכון גבוה יחסית להיפגע במקרה של רעידת אדמה.

שינוי מספר 3 לתוכנית תמ"א 38: הינו השינוי המקיף ביותר שבוצע בתוכנית תמ"א 38, והוא נכנס לתוקף ביום 11.6.12.

בפן המשפטי, השינוי מנסח מחדש חלק מסעיפי תמ"א 38, תוך הכנסת שינויים ותיקונים שהם תוצאה מהפקת לקחים מיישום הוראות תוכנית תמ"א ערב השינוי.

אחת המטרות העיקרית שהוכנסו בהוראות תמ"א 38 בשינוי מס' 3 הם:

  • מתן אפשרות לאשר תוספת הקמת עד שתיים וחצי קומות לבניין הדורש חיזוק כנגד חיזוקו, במקום האפשרות לאשרת הקמת קומה אחת ערב השינוי.
  • מתן אפשרות לאשר בתוכנית הוספת זכויות בניה למגרש או מגרשים ריקים כנגד חיזוק בניין או בניינים הדורשים חיזוק המצויים במגרש או במגרשים אחרים באותה רשות מקומית.
  • קביעה כי כאשר קיימות על מגרש, בו בנוי ביין למגורים הדורש חיזוק, זכויות בלתי ממומשות מכוח תכנית מפורטת החלה על המגרש, הבניה אותן ניתן לאשר מכוח תוכנית תמ"א 38 תהיינה חופפת לזכויות הבניה הבלתי ממומשות, במקרה שהבניין יחוזק.
  • מתן אפשרות לאשר פתרון מיגון חלופי לבניית ממ"ד, או אישור פטור מבניית ממ"ד, במסגרת ביצוע חלק מתוספות הבניה מכוח תמ"א 38 – עד לשינוי מס' 3 אפשרות זו לא הייתה קיימת.

זירת התחדשות עירונית

דילוג לתוכן