זירת התחדשות עירונית

תמ"א 38 נועדה לאפשר ולדרבן חיזוק בניינים קיימים שלא נבנו לפי תקן 413, על מנת לשפר את עמידותם כנגד רעידות אדמה. תמ"א 38 מעניקה לאותם בניינים זכויות בנייה והקלות תכנוניות נוספות, כגון האפשרות לחרוג מגובה הבניין ומקווי הבניין, על מנת לדרבן ולתמרץ את חיזוקם של הבניינים הקיימים.

שני תתי סעיפים הראשונים של סעיף 2 לתוכנית תמ"א 38 מפרטים את מטרת התוכנית תמ"א 38:

לקבוע כללים אדריכליים ותכנוניים כחלק בלתי נפרד מתוך מכלול נרחב של עקרונות והסדרים כספיים לצורך שדרוגם, חיזוקם ושיפורם של בניינים  כנגד רעידות אדמה

לקבוע הנחיות לחיזוק בניינים קיימים כדי לשדרגם ולשפרם כנגד רעידות אדמה, ולצורך כך להכיר ולאבחן את סוגי הבניינים שיש לחזק.

סעיפים אלה הנ"ל מהווים את רוח תכנית תמ"א 38 והם קובעים את תכליתה. לפיכך הם בעלי חשיבות במקרה בו מתעורר הצורך להכריע בשאלות פרשניות ביישום הוראות התוכנית תמ"א 38, בעיקר לצורך מתן פרשנות תכליתית להוראות התוכנית תמ"א 38.

שלושת תתי הסעיף הבאים של "סעיף המטרות" מפרטים את השיטה בה מבקשת התמ"א להשיג את היעדים שנקבע בסעיפים שפורטו לעיל, כאמור 2.1 ו 2.2:

  1. לדרבן את ביצוע החיזוק של בניינים קיימים על ידי תוספות של שטחים באמצעות:
  • הטמעת כללים ועקרונות תכנוניים שיתירו היתרי בנייה לשינויים בבניינים לשם חיזוקם מכוח תמ"א 38.
    הטמעת עקרונות להוספת שטחי בנייה שיאושרו בגין חיזוק הבניינים.
  • לקבוע כללים ועקרונות תכנונים להריסת המבנה קיים אשר נדרש בו חיזוק מפני רעידות אדמה והקמתו מחדש.
  • לקבוע כללים ועקרונות תכנונים לתוספות זכויות בנייה במגרש אחר כאמור בסעיף 20א, כנגד חיזוק מבנה שנדרש חיזוקו.
  • לקבוע הנחיות לביצוע בקרה הנדסית על הבקשה להיתר הכוללת חיזוק מפני רעידות אדמה.

סעיפים אלה מסכמים למעשה את ההוראות האופרטיביות של תמ"א 38, וחשיבותם בפרשנות התוכנית מוגבלת.

בחלק מהמקרים כאשר במסגרת מימוש זכויות הבנייה אותן ניתן לאשר מכוח תמ"א 38 מורחבות יחידות הדיור בבניין הקיים, ביצוע התוכנית תמ"א 38 גם משפר את איכות החיים של בעלי הדירות בבניינים המחוזקים, לנוכח העובדה כי ההרחבה תכלול בדרך כלל ממ"ד, הדבר אף ישפר את ביטחונם האישי של דיירי הבניין הקיים.

גם המראה החיצוני של הבניינים אשר יבוצעו בהם עבודות החיזוק, יחד עם ביצוע תוספת בנייה ושיפוץ החזיתות, ישתפר לאין ערוך לעומת מראה הבניינים ערב ביצוע עבודות הבנייה מכוח התוכנית תמ"א 38.

תמ"א 38 מהווה גם כלי תכוני להוספת יחידות דיור במרכזי הערים, שם מרוכזים בדרך כלל בניינים אותם ניתן לחזק במסגרת תמ"א 38,תוצאה זו חשובה במיוחד בימנו, לאור המחסור הקיים בדירות למגורים, המביא עמו את עליית מחירי הדירות. לאור האמור תמ"א 38 מהווה גם גורם מרכזי בהתחדשות עירונית, ללא צורך בהשקעת משאבים מהקופה הציבורית.

זירת התחדשות עירונית

דילוג לתוכן