מה נעשה עבורכם

זירת התחדשות עירונית

אנו נספק מעטפת מקצועית, ננהל ונלווה את המתחם המיועד להתחדשות עירונית עבורכם הדיירים מהרגע הראשון ועד לרישום הזכויות בטאבו. כך תוכלו להיות סמוכים ובטוחים שהפרויקט יתנהל עם אנשי המקצוע הטובים ביותר, במהירות הגבוהה ביותר, ועם מלוא הזכאויות עבורכם.

  • נבצע עבורכם את הבירורים הדרושים ברשות המקומית המוסמכת או במוסד התכנון וניידע אתכם כבר בשלב התכנון לגבי סל הזכויות שלכם

על בסיס הידע הנרחב שיש ברשותנו, שאנו מקפידים לעדכן באופן שוטף בשינויים ובפסיקות החדשות, נרכיב עבורכם את סל הזכויות הריאלי המגיע לכל דייר (חלוקת התמורות בין היזם לבעלי הדירות השונים) כבר בשלב תכנון הפרויקט, על פי התוכניות החלות על המגרש. בניית סל זכויות התואם את המציאות והחוק, ומניעת יצירת מצג שווא לדיירים, חשובה למניעת חוסר רווחיות וסיכונים מיותרים – הם לדיירים והן ליזם. חשוב להיעזר באיש מקצוע אובייקטיבי בעל הבנה רחבה בתחום תמ"א 38 על מנת לברר את זכויותיכם ברשות המקומית המוסמכת או מוסד התכנון, ולא להסתמך על דיווחי היזם או הקבלן באשר לזכויותיכם.

– נדאג עבורכם למינוי עו"ד מקרקעין אמין ומהימן המומחה בפרויקטים מסוג תמ"א 38, אשר ייצג אתכם אל מול היזם שייבחר ויבטיח את הגנתכם ותמורתכם.

– נביא למינוי יזם שייבחר על ידכם – נבחן את הצעות היזמים השונים ונמליץ לכם באיזה יזם לבחור, על פי איכותו, ניסיונו בביצוע פרויקטים מסוג תמ"א 38 עם עמידה מוכחת בלוחות זמנים, הביטחונות שהוא מעמיד והתמורות שהוא מוכן לתת.

– ננהל עבורכם מו"מ עם יזמים על מנת להבטיח שתקבלו את כל הזכויות המגיעות לכם – רק תכנון נכון של הפרויקט, בידי גורם אובייקטיבי מומחה כמונו, מאפשר למצות את מלוא הזכאויות לכל דייר ודייר. היזם או הקבלן ידאגו לרוב להגדיל את רווחיהם הפוטנציאליים על חשבון הרווחים שלכם, וכאן אנחנו נכנסים לתמונה – לביצוע משא ומתן יצירתי ונחוש להבטחת תמורה מקסימלית שלכם.

– נדאג כי היזם יממן עבורכם העסקת מומחים אשר ילוו אתכם מתחילת הפרויקט ועד לסופו (כולל מפקח בניה מטעם הדיירים, יועץ ביטוח אשר ידאג לכיסוי מלא להגנתכם בזמן הפרוייקט ועוד).

– נוודא כי פיקוח הבנייה והפיקוח ההנדסי במימון היזם מתבצעים כהלכה לאורך הפרויקט, להבטחת עמידה של היזם בהסכמים ותיקון כל בעיה וכשל לאורך תקופת הבדק והאחריות הקבועה בחוק.

– נדאג כי כל בעלי המקצוע השותפים בפרויקט יעמדו בלוחות הזמנים הקבועים בהסכמים מולכם

– נביא לבדיקת היתכנות כלכלית, אדריכלית והנדסית ע"י בעלי מקצוע מטעמכם

– נבצע בדיקה של התמורות

– נדאג לשמירה על זכויותיכם לאורך כל שלבי הבנייה – הדבר רלוונטי במיוחד כאשר מדובר בתמ"א 38/1 (חיזוק ותוספות), כאשר הדיירים מתגוררים בבניין במהלך העבודות, ועלולות להיווצר בעיות בלתי צפויות רבות, כדוגמת פיצוצים והרס של חלקים לא רצויים בדירות.

– נבצע בדיקה של הבטוחות אשר יגנו עליכם – נוודא כי עו"ד מומחה לתמ"א 38 ידאג להבטחת זכויותיכם על ידי בניית הסכם המגן על האינטרסים השונים של הדיירים, תוך עמידה על בטחונות שונים, כגון ערבויות בנקאיות, ביטוחים, ליווי בנקאי סגור לפרוייקט ותכנון מס נכון למניעת עגמת נפש והוצאות מיותרות.

– נדאג שעו"ד מומחה לתמ"א 38 יוודא כי לא חלים עליכם כל חיובים, היטלים ומיסים

– נעקוב אחר שלבי הרישוי בוועדות המקומיות ו/או המחוזיות לתו"ב

– נוודא רישום של הדירות והזכויות במהלך הפרוייקט ועד לרישום בית משותף חדש – החל משלב המשא ומתן בין בעלי הזכויות ליזם הנבחר.

– נוודא כי עורך הדין שלכם ידאג לכך שהדירות תירשמנה כדין במרשם הבתים המשותפים – בטאבו – וכן יבטיח בחוזה את אחריות הבדק של הקבלן לשנים שלאחר הבניה, כפי שמחייב החוק.

– ועוד – ככל שיידרש לצורך ניהול וקידום הפרוייקט.

מרגע זה ואילך, אתם יכולים לבנות עלינו.

זירת התחדשות עירונית

דילוג לתוכן