פינוי בינוי רקע תמציתי

זירת התחדשות עירונית

קו אחד עובר כחוט השני בין התוכניות השונות שעסקו ועוסקות בתכנון ופיתוח של הנדל"ן בישראל ברמה הארצית (ישראל 2020, תמ"א 35, תמ"א 31, תמ"א 38 וכו'). כולן מבוססות על התפיסה שיש לבצע חלק רחב ככל הניתן מהבניה העתידית במדינה באזורים מבונים. כלומר, על ידי חיזוק מבנים ובנייה מחודשת.

זאת על מנת לשמור על שטחים פתוחים, להחיות את המרקם הבנוי, למנוע את שקיעתן של השכונות הוותיקות, לשמור על עתודות הקרקע בשולי הערים ולנצל באופן מיטבי את מוסדות הציבור והתשתיות הקיימות. בשתי מילים – התחדשות עירונית.

כחלק ממדיניות זו של התחדשות עירונית קודמו בין השאר מספר תוכניות של פינוי בינוי. מדובר למעשה במצב בו המדינה מכריזה על אזור מסוים כמיועד לעבור פינוי בינוי, כאשר ההכרזה מקפלת בחובה שורה ארוכה של תמריצים. מיזמי חיזוק מבנים ובנייה על ידי פינוי בינוי נחלקים למספר אפיקים שונים – מסלולי פינוי בינוי ועיבוי מיועדים לרשויות מקומיות, בעוד שמסלול פינוי בינוי מיסוי פונה ליזמים. כל המסלולים הללו לטובת חיזוק מבנים והתחדשות עירונית הופכים בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מנוף הנדל"ן של ישראל.

פינוי בינוי רשויות:

מסלול פינוי בינוי רשויות הוא אפיק שבמסגרתו כלל המהלך, עד שלב הביצוע של העסקאות, נעשה בידי הרשות המקומית. זאת תוך התמקדות בשכונות ובאזורים נבחרים שמתאימים לפרויקט מסוג זה. פינוי בינוי במסלול רשויות נשען ומתבסס על התשתיות בשכונה תוך שמירה מקסימאלית על הפרצלציה הקיימת. כך ניתן לאפשר אפילו מימוש עסקאות בדידות בכל אחת מהחלקות.

במסגרת מסלול פינוי בינוי רשויות מוקמת כחלק מהמיזם מסגרת ארגונית מקומית אשר תפקידה לסייע להאצת התהליכים השונים ולהסביר את עקרונות הפרויקט לבעלי הזכויות על הנכסים (בעלי הדירות). כמו כן, הרשות המקומית מקדמת תכנון סטטוטורי ליצירת וודאות מבחינה תכנונית ולהוספה של זכויות בנייה.

חשוב לציין כי מימוש הפעילות הוא באחריותם הבלעדית של המחזיקים בזכויות על הנכס (בעלי הדירות) באמצעות קבלנים או יזמים מטעמם. אחריותה של הרשות המקומית כוללת גם פיתוח ומימון החלקים הציבוריים של המיזם.

מסלול עיבוי רשויות:

מסלול עיבוי רשויות הוא אפיק שקיים מאז שנת 2001 המיועד לשכונות מגורים. כל מהלך הפרויקט מובל על ידי הרשות המקומית מתוך מטרה לנצל באופן מיטבי את הקרקע עם תוספות בניה באזורים מבונים מבלי להרוס בניינים קיימים. קרי, חיזוק מבנים. בין אם בבניית אגפים חדשים ובין אם כתוספת קומות.

התחדשות עירונית במסלול פינוי עיבוי מאפשרת להכליל מתחמים שאינם מקיימים את תנאי הסף של אפיק פינוי בינוי, בייחוד בכל הנוגע לתוספת זכויות בנייה. כמו כן, ניתן להציע מתחם המורכב ממספר תתי-מתחמים, כאשר אין רציפות טריטוריאלית ביניהם, כל עוד הם עומדים בדרישות והתנאים.

אזורים שנמצאו מתאימים למסלול על ידי הוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית יומלצו להכרזה כמתחמי עיבוי, בהתחשב במגבלות התקציביות ועל פי דירוגם בהתאם לקריטריונים שונים. גם במסלול זה, לצורך עידוד הפעולות, מוענק מימון ציבורי להאצת התהליכים, לפעולות הסברה שונות לתושבים ולקידום תכנון סטטוטורי לתוספת זכויות הבנייה.

הרשות המקומית, בסיוע מנהל המיזם או חברה שתבחר, מתכננת את פעולות העיבוי והביצוע של מבני ציבור ותשתיות על פי הצורך ונשענת בכך, ככל הניתן, על התשתיות הקיימות. הרשות הציבורית מסייעת ביצירת התנאים המאפשרים לבעלי הזכויות על הנכסים, או לחילופין ליזמים ולקבלנים מטעמם, לבצע פעילות בהתאם לתכניות חדשות. אך מימוש פעולות העיבוי הלכה למעשה הוא באחריותם הבלעדית של האחרונים ולא חל על הרשות.

מסלול מיסוי:

מסלול מיסוי הוא אפיק פינוי בינוי הפועל מכוח חוק מיסוי המקרקעין. המטרה במסלול זה היא להעניק תמריצים לקידום הליכים של התחדשות עירונית שנעשים בכוחותיו של השוק הפרטי בלבד. באפיק זה בעלי הדירות/הנכסים או היזמים רשאים לפנות לוועדה להתחדשות עירונית ולהגיש בקשה להכרזה על מתחם כמיועד לפינוי בינוי או לחילופין עיבוי במסלול מיסוי למשך 6 שנים.

הכרזה, אם ניתנת, מקנה הטבות שונות במס רכישה, מס שבח, היטל השבחה ומע"מ עבור שירותי הבניה, הניתנות לעסקאות שנעשות על ידי הדיירים. ההכרזה מעניקה גם אופציה לדחות את המועד אשר בו נקבעת חבות המס. הרשות המקומית יכולה להעניק הנחה מדורגת בתשלום הארנונה על ההפרשים במ"ר בין הדירה הקודמת לחדשה.

בסך הכל, מסלול זה דומה למסלול המתאפשר לרשויות מקומיות כשההבדל המרכזי הוא הגורם אשר אחראי על הובלת ההליך. יודגש גם שלמרות שהתקופה היא ל-6 שנים, פעמים רבות ניתן לבקש ואף לקבל אורכה.

זירת התחדשות עירונית

דילוג לתוכן